In The Irish Street

  • A text by Per L-B Nilsson
  • 1967-2011

En irländsk resa omfattar projekten In The Irish Street, Inishmaan Island, Connemara Pictures, The North, Derry and Belfast och Subcultures. Efter att ha följt gatan och 60/70-talets rännstensungar, under en tjugoårsperiod besökt ön Inishmaan och konfronterats med traditionen, har slumpen fört mig till småstädernas Connemara. Minnena från förr gör sig påminda i bilderna från Derry och Belfast, fragment från det förflutna som talar mycket högt. I förlängningen finns projektet Subcultures, Belfast and Dublin, där jag gör porträtt på människor och miljöer i en sorts utanförskap i större städer som Belfast och Dublin.

  • -en resa i tid och rum; på Irland. En resa som påbörjades 1967 och fortfarande pågår.
  • -en resa som visar på förändringar; både på Irland och hos fotografen.
  • -en resa som visar på olika sätt att se, sätt att förhålla sig; som förhåller sig till fotografi traditionen och låter sig speglas däri.

I mina arbeten har platsen eller sortens plats alltid utgjort det betydelsebärande elementet. Det gäller också fotografierna In The Irish Street även om människan fokuseras där, tillfälliga gester och uttryck, stämningsladdade och betydelsebärande; i slutändan ett uttryck för en sorts plats, en sorts känsla, men också ett uttryck för en specifik tid. Ett uttryck för ett växande urbant samhälle där alltfler människor rör sig nära varandra i offentliga miljöer utan fördjupad kontakt med varandra. Genren uttrycker ofta tillfälliga konstellationer, ibland närmast koreografiska möten, mellan människors blickar och kroppar på gator, trottoarer och övergångsställen, eller i offentliga lokaler, pubar och spelbutiker. Fotografierna från Inishmaan tillkom under perioden 1971 fram till 1995. Inishmaan är en liten isolerad ö – det saknas hamn. Ögruppen som ön tillhör, ligger i Atlanten alldeles utanför Irlands västkust. Inishmaan har lämnat kulturella avtryck. Dels historiskt som en keltisk kultplats, men närmare vår tid – på trettiotalet – som en miljö där en dokumentär spelades in av den amerikanske filmaren Robert J Flaherty. En annan viktig kulturell referens är John Millington Synge´s skådespel The Playboy of the Western World samt hans Riders of the Sea – inspirerade av historier från hans vistelser på ön 1898-1902. Synge fotograferade också, en del av det materialet finns publicerat i boken The Aran Isands. På Inishmaan Island lyfts traditionen fram, ett klassiskt stabilt närmande platsen och miljön – via sekvensen skapas en närvarokänsla och ett uttryck för just den sortens plats. Utsattheten inför havets omgivande godtycke visas upp. I denna berättelse om de Andra finns också ett subjekt som talar och uttrycker sig, låter sig försägas och speglar sig i detta karga, isolerade, bistra, främmande och nakna, sårbara landskap.

Starkt reducerade färgfragment, tillplattade som plakatfärg, är ett karaktärsdrag i Connemara Pictures. Skärvor som ett uttryck för samtid. Nästan som brottstycken, pusselbitar som uttrycker det igenkännbara. Platser och tillfälliga tecken som ett uttryck för människan. I bilderna framträder en kulissvärld, där byggnader och verkliga ting ges en overklig karaktär som om de vore papper. Främmande, och kusligt bekanta. Sköra och konstruerade. Till skillnad mot i Inishmaan fotografierna saknas transparens.

I The North -Derry and Belfast, fotografier osminkade i uttrycket, reportageliknande i formen, en rapport från en tid som förflutit. Fotografierna visar platser från Nordirland som Derrys Bogside med Free Derry – det katolska område som deklarerade sig självständigt 1969 och där de katolska protesterna, revolten mot diskrimineringen inleddes. I Belfast finns Falls Road, där konflikterna mellan katoliker och protestanter fått dödsbringande urladdningar, den protestantiska Shankhill Road samt absurda The Peace Wall, en flera kilometer lång mur som skiljer de katolska och protestantiska områdena åt – i realiteten 40 olika murar och barriärer.

I Subcultures arbetar jag finstämda porträtt, möten med människor i en sorts utanförskap, vilka ställs mot bilder från klubbinteriörer och förortsmiljöer i Dublin och Belfast. I dessa fotografier finns referenser till den sorts slitna miljöer fotografen Paul Graham dokumenterat i England. Efter mina år med projektet The North känner jag till liknande miljöer i Belfast som jag skulle vilja dokumentera och ställa mot subtila portätt med flera känslomässiga bottnar. De senare i svartvitt.